Birger Jarlhem, lärarminne

Ur boken ”Skolan i våra hjärtan” utgiven av Lärarförbundet och TAM-arkiv på Sober förlag inför folkskolans 150-årsjubileum 1992.
Fler lärarminnen – hela boken