"Betygssättningen", folkskolinspektör Viktor Fredriksson om betygssättningen i folkskolan 1955

Artikel i Sveriges Folkskollärarinneförbunds (SF) tidskrift Sveriges Folkskollärarinnors tidning (STF) nr 10 1955 om betygssättningen i folkskolan och den s k ”betygsinflationen”. Här referat kring frågan ur folkskolinspektör Viktor Fredrikssons ämbetsberättelse.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0039.pdf