"Bergspredikan och medborgarfostran i stället för katekes"

Kapitel ur boken ”Skolan i våra hjärtan” utgiven av Lärarförbundet och TAM-arkiv på Sober förlag inför folkskolans 150-årsjubileum 1992.