"Avskaffande av vitsorden i uppförande och ordning i avgångsbetyg från folkskolan", motion vid SFF:s kongress 1947

Motion framlagd vid Sveriges Folkskollärarförbunds förbundskongress 1947.

  • Datum: 1946-12-31 - 1947-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: A1B:3
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0062.pdf