Återgivet remissyttrande från folkskollärarförbunden ang enhetsskolan

Artikel i SF:s tidskrift Sveriges Folkskollärarinnors tidning (SFT) nr 5 1955 med en sammanfattning av de förslag och reaktioner som folkskollärarförbunden (Folkskollärarinneförbundet SF och Sveriges Folkskollärares Förbund SFF) lämnade i sitt remissyttrande kring försöksverksamheten med nioårig enhetsskola.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0036.pdf