Artikel om pedagogik i Svensk Läraretidning 1882

Hvad fordras för alt folkskolans lärjungar skola sättas i stånd att i skrift någorlunda språkriktigt framställa sina tankar? (Pristäflingsskrift n:o 3)

  • Datum: 1882-06-28 - 1882-06-28
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/B2A
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0031.pdf