Artikel om och av Fridtjuv Berg med anledning av hans 50-årsdag

Hyllningsfest för Fridtjuv Berg. Flera talare bl.a. Emil Hammarlund talar om hans betydelse.

  • Datum: 1901-02-28 - 1901-03-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/B2A
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0002.pdf