Artikel om en rättslig varning mot Värner Rydén på grund av politisk aktivitet

  • Datum: 1911-03-04 - 1911-03-04
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 67/B3
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0017.pdf