Artikel om "agaförbud under treårig försöksperiod" i Svensk Skoltidning 1951

Artikel i Sveriges Småskollärarförbunds (SSLF) tidskrift Svensk Skoltidning om Skolöverstyrelsens (SÖ) yttrande över 1947 års skoldiciplinutrednings betänkande och förslag om ett förbud mot aga i folkskolan.

  • Datum: 1950-12-31 - 1951-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0008.pdf