Artikel i Sveriges Småskollärarförbunds tidskrift Svensk Skoltidning 1963 om en allmän övergång till femdagarsvecka i skolan

  • Datum: 1962-12-31 - 1963-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: LH/Dokument
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0035.pdf