Artikel av Fridtjuv Berg om folkpoesins betydelse för folkuppfostran

Berg pläderar för värdet av folkpoesi.

  • Datum: 1900-09-30 - 1900-10-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/B2A
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0010.pdf