Artikel av Fridtjuv Berg om den tyska lärarföreningen och dess gestalter

En artikel om den tyska motsvarigheten till SAF och firandet av dess femtioårsjubileum.

  • Datum: 1898-11-30 - 1898-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/B2A
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0008.pdf