Artikel av "en moder" om sedlighetsfrågan

Ur SAF:s pressklipp-samling. Artikeln handlar om sexuella frågor i anknytning till undervisningen.

  • Datum: 1905-01-08 - 1905-01-08
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/Ö1:2
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0036.pdf