Årsberättelse för Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings (SAF) första år – 1880

Ur bilaga till SAF:s protokoll nummer 4, 1881.

  • Datum: 1880-12-31 - 1881-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:1
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0030.pdf