"Arbetsrum för lärare", motion vid Sveriges Lärarförbunds (SL) kongress 1966

Motion av Södermanlands norra förbundskrets inom Sveriges Lärarförbund (SL), framlagd vid SL:s kongress den 20-22 juni 1966. I dokumentet finns även uppgifter kring kretsarnas yttrande, förbundsbeslut samt uttalande från SL angående motionen.

  • Datum: 1966-06-19 - 1966-06-21
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Lärarförbund SL
  • Arkivreferens: 67/A1B:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSL_0028.pdf