Antalet folkskolor 1871-1919, diagram

Antalet folk- och småskolor var 10000 med i det närmaste lika antal folk- och småskolor. Av sammanlagt 15000 klasslärare undervisade var tredje lärare i slöjd.
Utdrag ur boken ”Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv: en kamp för jämlika villkor” av Gösta Lirén. Utgiven av Svenska facklärarförbundet (SFL), 1986.