Annonser publicerade i Sveriges Folkskollärarinnors tidning nr 24 1955

Annonser angående diverse skolmateriell i annonsbladet ”Nordstedts skolnyheter” som under 1955 publicerades i Sveriges Folkskollärarinnors tidning.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0042.pdf