Annons i Svensk Skoltidning 1950 om "Läsa-Lätt – kombinerad läsram och bokstavslåda".

Annons i Sveriges Småskollärarinneförbunds (SSLF) tidskrift om nytt undervisningshjälpmedel för den första läs- och skrivundervisningen i småskolan.

  • Datum: 1949-12-31 - 1950-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0006.pdf