Anna Rylander, Sveriges Folkskollärarinneförbunds (SF) första ordförande

  • Datum: 1907-12-31 - 1908-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: LH/Dokument
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0008.pdf