Anförande av Fridtjuv Berg om Lärarekårens medinflytande i folkskolan

Fridtjuv Berg uttalar sig för lärare- och lärarinnors medinflytande i folkskolans angelägenheter.

  • Datum: 1908-06-30 - 1908-07-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 67/B3
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0006.pdf