"Alla lärare ska känna till invandrares bakgrund"

Artikel bl.a. om behovet av fortbildning för lärare för att bättre kunna förstå och undervisa barn med utländsk bakgrund.

  • Datum: 1985-12-31 - 1986-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Facklärarförbundet SFL
  • Arkivreferens: 14/B9:19
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFL_0040.pdf