Alfred Dalin om Selma Lagerlöf

Alfred Dalin skriver om Selma Lagerlöfs arbete med en ny läsebok för folkskolan.

  • Datum: 1905-12-30 - 1905-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2B:12
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0037.pdf