1960-talets utredningar om ungdomsskolan avslutades med yrkesutbildningen

Utdrag ur boken ”Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv: en kamp för jämlika villkor” av Gösta Lirén. Del 2. 1950-1975. Utgiven av Svenska Facklärarförbundet (SFL), 1986.