Slöjd- Yrkes- och Handelslärarnas Riksförenings arkiv

  • Typ av organisation: Fackförbund (TCO)
  • Verksamhetstid: 1948 till 1953
  • Beståndskod: TAM 509

Struktur och sökingångar

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. Förteckningen innehåller många luftvolymer, men är inte svårsökbart då arkivet endast innehåller ett fåtal volymer.

Beskrivning av arkivet

Arkivets omfattning är liten, innehållet ryms i tre volymer.

Serier som ingår:

A1 Kongressprotokoll med handlingar

A2 Styrelse och AU-protokoll

B1 Stadgar

B2 Verksamhetsberättelser

E1 Inkommet från kretsar mm. Inkomna handlingar, bland annat protokoll, medlemsförteckningar och räkenskaper, från föreningar och kretsar

E2 Korrespondens. Inkommande och utgående korrespondens i kronologisk ordning.

F1 Handlingar rörande föreningen. Förteckning över anslutna föreningar 1948; mästarbrev; handlingar angående föreningens upphörande.

L1 Slöjd och Yrke. Inbunden 1949 därefter i häfte. Utkom sju gånger om året.

Ö1 Einar Khans handlingar. Handlingar från Einar Kahns ordförandeskap i SYHR.