Sveriges Fritidspedagogers Förenings arkiv

  • Tidigare namn: Sveriges Fritidspedagogers Förbund
  • Typ av organisation: Yrkesförening
  • Verksamhetstid: 1966 till 1980
  • Beståndskod: TAM 27
  • Antal hyllmeter: 2

Struktur och sökingångar

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. 2014-2015 gjordes en ny inventering och beskrivning av arkivet (se dokument i högerspalten)

Beskrivning av arkivet

I arkivet finns bland annat protokoll, stadgar, verksamhetsberättelser, skrivelser, remisser, handlingar rörande utbildningsfrågor, tidskrift, trycksaker, och även film och ett par föremål.

Fotografier publicerade i tidskriften Fritidspedagogen finns bevarade i Lärarförbundets arkiv.

Arkivet är delvis fuktskadat.

Relaterade arkiv

Solweig Eklund