Slöjdlärarnas Riksförbunds arkiv

  • Typ av organisation: Yrkesförening
  • Verksamhetstid: 1916 till 1937
  • Beståndskod: TAM 511

Struktur och sökingångar

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat.

Beskrivning av arkivet

I arkivets enda serie L1 finns förbundets tidskrift Vår Slöjd. I tidskriften ges en omfattande information om förbundets verksamhet med bl.a. verksamhetsberättelser och stadgar.

Arkiv med relaterat material är Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund, SYR, som bildades efter samgåendet med Yrkeslärarnas Riksförbund.