Lärarnas Riksförbunds arkiv

  • Typ av organisation: Fackförbund (Saco)
  • Verksamhetstid: 1884
  • Beståndskod: TAM 687
  • Antal hyllmeter: 93

Struktur och sökingångar

Arkivet som omfattar 93 hyllmeter är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Arkivet har en användbart sökingång i form av ett register med ämnesord, serie C4. Registret som gjordes 2008 finns tillgängligt i Excel-format på TAM-Arkiv.

Beskrivning av arkivet

Arkivet består av handlingar från tiden 1884 till nutid. En större lucka finns i materialet för åren 1941–1951 och handlingarna har därför i flera fall ordnats i en äldre respektive en yngre serie (exempelvis serie A1 och A2, B1 och B2). Vidare anges när handlingarna är att betrakta som äldre material, det vill säga från tiden fram till 1941 och ingående i en äldre arkivförteckning upprättad hos Stockholms stadsarkiv 1977.

Utmärkande för Lärarnas Riksförbunds arkiv är den dominerande serie F2, dossierlagda handlingar, till vilken finns ett register, serie C4.

Noteras bör även de omfattande personarkiv (serie Ö) som finns bevarade. I dessa serier finns mycket av förbundets avtals- och förhandlingsarbete under senare år dokumenterat. Nämnas bör också handlingar rörande Lektorernas förening (serie Ö2).

Tidningen Skolvärlden, före 1963 Tidning för Sveriges Läroverk, finns i inbunda volymer från 1901 till idag.

Specifik information finns på serie- och volymnivå i arkivförteckningen:
Arkivförteckning för Lärarnas Riksförbund (extern länk)

Arkivförteckning

Lärarnas Riksförbund