Idrottslärarnas Riksförenings arkiv

  • Tidigare namn: Gymnastiklärarnas Riksförening (1980-1983)
  • Typ av organisation: Yrkesförening
  • Verksamhetstid: 1980 till 1990
  • Beståndskod: TAM 89
  • Antal hyllmeter: 1

Struktur och sökingångar

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. Det omfattar endast en hyllmeter och innehållet är lättöverskådligt.

Beskrivning av arkivet

Några serier ur arkivförteckningen (se dokument i högerspalten för detaljerade beskrivningar).

A1 Ombudsmötesprotokoll med handlingar och A2 Styrelseprotokoll med handlingar
Protokoll från 1980 till 1990. I serien A2 finns även verksamhets och revisionsberättelser.

B2 Remissvar. Remissvar till bland andra SÖ, gymnasieutredningen, SFl/SL. 

F1 Handlingar rörande verksamheten. Blandannat arbetsmiljöfrågor, samgående med SFL/SL, handlingar rörande rekrytering, medlemsblad.

L1 Idrottsläraren f.d. IR-bladet. Tidningar från 1988 och 1989.