Bildlärarnas riksförenings arkiv

  • Tidigare namn: Teckningslärarnas Riksförbund, TR
  • Typ av organisation: Fackförbund (TCO)
  • Verksamhetstid: 1914 till 1990
  • Beståndskod: TAM 13
  • Antal hyllmeter: 6

Struktur och sökingångar

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Arkivet saknar diarier. E-serien innehåller inkommande och utgående korrespondens som delvis är ordnade efter avsändare. Eftersom serien inte är så omfattande utgör den en bra ingång till förbundets verksamhet.

Beskrivning av arkivet

Material från förbundets 15 första verksamhetsår finns i sparsam omfattning. Protokollen från styrelsens arbete, verkställande utskottet och riksmötena handlingar är jämförelsevis också i mindre omfattning under hela verksamhetsperioden. Av intresse är framförallt E-serien med inkommande och utgående korrespondens, som på grund av sin omfattning är lättöverskådlig och ger en bra inblick i förbundets verksamhet. Det ger också naturligtvis L-serien som innehåller trycksaker och tidskrifter som förbundet utgivit från 1920-talets mitt till dess upplösning 1990. Arkivet innehåller också en pressklippsamling som är ordnad kronologiskt och en mindre litteratursamling av pedagogisk och ämnesdidaktisk natur.