2006-2009

2006

BILD MED KAMPANJMATERIAL

Alla barn har rätt till en utbildad lärare. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds gemensamma kampanj 2006.

2009

Regeringens skollagsberedning från 2006 lägger ett nytt förslag 2009. Beslut tas i riksdagen under våren 2010.

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/128290

 

Förslaget efter remisserna

http://www.regeringen.se/sb/d/10120/a/128291