1989-1991

1989

Kommunalt huvudmannaskap för lärare

Prop 1989/90:41

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1989/90&bet=41&dok_id=GD0341

 

Bet 1989/90:UbU9

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&doktyp=bet&dok_id=GD01UbU9&rm=1989/90&bet=UbU9

 

Lärarna och den s.k. kommunaliseringen:

Sveriges Lärarförbund och kommunaliseringen

http://lararnashistoria.se/node/639?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

SFL och kommunaliseringen

http://lararnashistoria.se/node/640?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

LR och kommunaliseringen

http://lararnashistoria.se/node/656?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Nej till kommunalisering av lärarna”

http://lararnashistoria.se/node/432?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Lärarna kommunaliserade efter sex timmars debatt”

http://lararnashistoria.se/node/439?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Slakta inte ferierna!”

http://lararnashistoria.se/node/433?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Se tidslinje om skolans styrning: http://lararnashistoria.se/misc/timeline/styrning_timeline.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=570&width=950

 

1989 års avtalsrörelse blev den mest framgångsrika i SL:s historia p.g.a. att många av de tidigare orättvisorna mellan högst och lägst betalda lärare försvann.

 

Organisationerna och avtalsrörelsen 1989

SL och SFL: gemensamma huvudkrav i 1989 års lönerörelse

http://lararnashistoria.se/node/289?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Lika slutlön i grundskolan – LR om löne- och arbetstidsbudet

http://lararnashistoria.se/node/667?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Extranummer av Lärartidningen om skolavtalet

http://lararnashistoria.se/node/662?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Skolvärlden: ”Lärarna oense om det mesta i budet”

http://lararnashistoria.se/node/666?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Lärarfackens ledare i frän debatt”

http://lararnashistoria.se/node/659?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Utjämning!…” ledare om avtalstörelsen i Fackläraren

http://lararnashistoria.se/node/692?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Lärdomar och nya strategier för uppvärdering

Bortsett från den begränsade konflikt som Lärarnas Riksförbund utlöste i samband med 1989 års avtalsrörelse, blev detta slutet på en turbulent förhandlingsperiod med hög inflation och mycket blygsamma utfall av de många konflikterna under 70 – och 80-talen.

 

Denna period skulle komma att avlösas av nya strategier från såväl regering som parterna för att hålla inflation och räntor på lägre nivåer under 90-talet och början av 2000-talet. Detta ledde till låga nominella löneökningar men stora reallöneförbättringar för lärarna och övriga löntagare för första gången på flera decennier. Beslutet att inrätta Medlingsinstitutet 2001 med uppdraget att verka för en väl fungerande lönebildning där den konkurrensutsatta sektorn är lönenormerande, bidrog också till denna utveckling. En annan orsak till de förbättrade reallönerna är den finans- och räntepolitik som tillämpats på 90- och 00-talen.

1990

En nu betygsutredning tillsätts; Skolöverstyrelsen läggs ned och ersätts av Skolverket; Flexibel skolstart: skolpliktsålder 6 år

 

Lärarutbildningen får en parallell grundskoleutbildning där allmänna ämnesstudier kan kompletteras med 40 p praktiskt pedagogisk utbildning. Till den s.k. Unckel-utbildningen var Lärarförbundet kritiskt, LR positivt.

1991

Första kullen från nya lärarutbildningen går ut

SL och nya lärarutbildningen LUT 74
http://lararnashistoria.se/node/635?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

SFL och nya lärarutbildningen

http://lararnashistoria.se/node/637?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

LR och nya lärarutbildningen

http://lararnashistoria.se/node/636?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

 

LÄRARMINNEN från 30-tal till 90-tal: Skolan i våra hjärtan: från Sörgårdsidyll till folkhemmets Rosengård

http://lararnashistoria.se/node/668

SFL går samman med SL och bildar Lärarförbundet

Lärarförbundets ordf. kritiserar plan på alternativ lärarutbildning

http://lararnashistoria.se/node/238?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

SL och SFL om skolavtalet och kommunaliseringen 1989-1991

http://lararnashistoria.se/node/654?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640