1981-1986

1981

Stor demonstration mot nedskärningar i skolan
”Därför demonstrerar vi”, flygblad

http://lararnashistoria.se/node/286?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Plattform” för demonstration mot nedskärningar

http://lararnashistoria.se/node/284?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Tal av SL:s ordförande Hans Hellers

http://lararnashistoria.se/node/285?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

1982

Grundskolan 20 år

Den ”nya” skolöverstyrelsen bildas

 

”Till grundskolans försvar”, ledare i Lärartidningen

http://lararnashistoria.se/node/793?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

1983

Nedskärningar inom skolan tar sin början och skulle bestå under hela nittiotalet

 

”Den ofullbordade grundskolan”, ledare och artiklar i Lärartidningen

http://lararnashistoria.se/node/795?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

1984

Reportage om ett lokalt årsmöte i SFL

http://lararnashistoria.se/node/543?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

1985

Skollagen 1985:100; proposition om reformerad lärarutbildning

 

Ny konflikt 1985, SL:s största strejk

Det avtal som träffades för 1984 och 1985 innehöll s.k. prisutvecklings- och löneutvecklingsgarantier. Utvecklingen skulle visa om klausulerna skulle falla ut. Det visade sig att löneglidningen på det privata området hade lett till nivåer som översteg prognoserna i 84 års avtal och det gällde även prisutvecklingen. Regeringen gjorde ett uttalande och hävdade att kompensationskravet skulle äventyra samhällsekonomin. Detta försvårade avsevärt läget – medierna döpte finansministerns ingripande i förhandlingarna till elefantinhoppet. TCO-S påkallade som ensam förhandlingskartell på det offentliga området förhandlingar med stöd i garantierna i avtalet. TCO-S var den enda förhandlingskartell på offentligområdet som var berett att ta en strid mot arbetsgivarna i denna fråga. SFL och SL fick inte de övriga organisationerna i den kommunala kartellen KTK med sig i kravet på stridsåtgärder. Arbetsgivarna tecknade avtal med SACO-S för Lärarnas riksförbund som gav adjunkterna en höjning av slutlönen. Detta i avsikt att sätta press på TCO-S lärargrupper.

 

Arbetsgivarna varslade om storlockout – 100 000 medlemmar i TCO-S-förbunden varav 60 000 lärare. Efter stor turbulens både på regeringsnivå och livlig debatt i massmedia tog till slut Olof Palme initiativ till förhandlingar som ledde till att en av de största konflikterna på statens område var över. Utfallet var inte i nivå med TCO-S yrkande men ledde till att även lärarna på det kommunala området kunde omfattas av ett avtal med höjningar som inte yrkats av KTK. En av erfarenheterna från konflikten för Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet var att den visat på nackdelarna med att ha medlemskollektivet fördelat på två stora olika avtalsområden.

 

”1985 års konflikt”, av Lars-Erik Klason

http://lararnashistoria.se/node/735?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

”Skola utan betyg – på sikt”, Lärarförbundet

http://lararnashistoria.se/node/292?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

1986

Utredning om ny lärarutbildning

 

”Betygen – den goda skolans fiende”, debattinlägg

http://lararnashistoria.se/node/299?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Arbetsgivaren tar skamgrepp”, LR:s Skolvärlden om lockout

http://lararnashistoria.se/node/416?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”1986 års konflikt”, av Lars-Erik Klason

http://lararnashistoria.se/node/736?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Nytt låst läge i förhandlingarna

Eftersläpningen i löneutvecklingen för de offentliganställda lärarna blev på nytt stötestenen i 1986 års avtalsrörelse. Svenska Facklärarförbundet tog ut stora medlemsgrupper inom förskola och fritidshem och övriga förbund inom TCP-S och KTK förberedde konfliktåtgärder för stora medlemsgrupper. En månad efter det att de första strejkerna brutit ut träffades avtal.

Gösta Lirén om facklärarnas historia

http://lararnashistoria.se/node/536?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640