1920-1928

1920

Läroverksstyrelsen och Folkskoleöverstyrelsen blir Skolöverstyrelsen (SÖ)

Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) bildas

 

Folkskolan som bottenskola – satirteckning:

http://lararnashistoria.se/node/253?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Manliga och kvinnliga löner splittrade… | av Göran Sparrlöf:

http://lararnashistoria.se/article/sff/

 

Folkskollärarna – en facklig tillbakablick | av Göran Sparrlöf:

http://lararnashistoria.se/article/folkskollararna_facklig_tillbakablick/

FINNS MED ÄVEN UNDER 1906???

 

1921

Reviderad folkskolestadga (-1958)

Kommunala verkstadsskolor inrättas – början till yrkesutbildningen (verkstadsskolor, hushållsskolor, handelsskolor, lantbruks- lanthushållsskolor)

Folkskolans årsbok börjar ges ut (SFF)

 

1924

Debattinlägg angående kroppsagan i folkskolan:

http://lararnashistoria.se/node/621?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

1926

SAF startar en egen platsförmedling i Stockholm – Lärarbyrån som senare övertogs av Stockholms stads arbetsförmedling.

 

1927

SAF tillsätter kommitté för hjälpklassfrågor

Behovet av särskilt stöd till elever ”med mindre begåvning” engagerade tidigt SAFs styrelse som uppmärksammade försök med hjälpklasser i Tyskland som startat redan i mitten av 1800-talet. SAF anordnade under 1900-talets första decennier fortbilding och reguljär utbildning av lärare i hjälpklasser och ställde krav på regeringen att utfärda föreskrifter i folkskolestadgan som skulle reglera hjälpklassundervisningen. 1942 kom de första bestämmelserna om hjälpundervisningen.

1928

SAF:s skrivelse om treårig utbildning för småskolelärare

 

Protokoll för folkskollärarkårens representantskap för lönefrågan:

http://lararnashistoria.se/node/456?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Högst 20 barn i en klass”, SSLF:

http://lararnashistoria.se/node/151?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640