Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbunds arkiv

Typ av organisation: 
Fackförbund (TCO)
Verksamhetstid: 
1937 till 1948
Beståndskod: 
TAM 510
Antal hyllmeter: 
0,5
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. 2014-2015 gjordes en inventering av arkivet och en detaljerad arkivbeskrivning (se dokument i högerspalten). Många av serierna är luftserier och ingår i serie E1.

Beskrivning av arkivet: 

SYR:s arkiv är litet, totalt innehåller det 6 volymer.

Serierna som ingår:

A1 Protokoll med handlingar. Förutom kongressprotokoll, även verksamhetsberättelser, styrelseprotokoll, underlag och bilagor.

B1 Remissvar. Utgående remissvar till kungen.

D1 Matrikel mm. Innehåller medlemsmatrikel.

E1 Korrespondens. Inkommande och utgående korrespondens.

F1 Handlingar rörande verksamhet. Bland annat handlingar rörande förmedling av lärare.

F2 Reglering av lärartjänster.

L1 Slöjd och Yrke. (Namnbyte från Vår Slöjd 1943). Årgångar 1937-1948.

Arkiv som innehåller relaterat material är föregångarna Slöjdlärarnas Riksförbunds arkiv, och SYR:s efterföljare Slöjd- Yrkes- och Handelslärarnas Riksförening, SYHR:s arkiv.

 

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia