Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund, SYR

Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbunds styrelse 1948

SYR bildades 1937 genom att den 1921 grundade Stockholms Yrkeslärares Förening gick ihop med det något äldre Slöjdlärarnas Riksförbund. SYR sökte anslutning till TCO. Denna uppnåddes genom att man anslöt sig till det nybildade Svenska Facklärarförbundet 1948. I samband med detta upphörde SYR och bildade en ny riksförening inom Facklärarförbundet tillsammans med Handelslärarna, SYHR.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia