Slöjd- Yrkes- och Handelslärarnas Riksförenings arkiv

Typ av organisation: 
Fackförbund (TCO)
Verksamhetstid: 
1948 till 1953
Beståndskod: 
TAM 509
Antal hyllmeter: 
0,3
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. Förteckningen innehåller många luftvolymer, men är inte svårsökbart då arkivet endast innehåller ett fåtal volymer.

Beskrivning av arkivet: 

Arkivets omfattning är liten, innehållet ryms i tre volymer.

Serier som ingår:

A1 Kongressprotokoll med handlingar

A2 Styrelse och AU-protokoll

B1 Stadgar

B2 Verksamhetsberättelser

E1 Inkommet från kretsar mm. Inkomna handlingar, bland annat protokoll, medlemsförteckningar och räkenskaper, från föreningar och kretsar

E2 Korrespondens. Inkommande och utgående korrespondens i kronologisk ordning.

F1 Handlingar rörande föreningen. Förteckning över anslutna föreningar 1948; mästarbrev; handlingar angående föreningens upphörande.

L1 Slöjd och Yrke. Inbunden 1949 därefter i häfte. Utkom sju gånger om året.

Ö1 Einar Khans handlingar. Handlingar från Einar Kahns ordförandeskap i SYHR.

 

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia