Slöjd- Yrkes- och Handelslärarnas Riksförening

Tre nummer av tidskriften Slöjd och Yrke

SYHR bildades genom att handelslärarna 1948 gick ihop med Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund. SYHR var en av de mest aktiva tillskyndarna av det 1948 grundade Svenska Facklärarförbundet, SFL. 1953 upplöstes SYHR och föreningen delades i sina tre delar, slöjd, yrkes och handelslärarna. Tidskriften Slöjd och Yrke upphörde samtidigt.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia