SL:s arkiv

Typ av organisation: 
Fackförbund (TCO)
Verksamhetstid: 
1963 till 1991
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. C-serien (diarium) utgör en av ingångarna till arkivet. Diariet är ordnat både kronologiskt och efter ämne. I B2-serien ingår verksamhetsberättelser som ger en översikt till förbundets centrala arbetsområden. Serien har vissa luckor.

Beskrivning av arkivet: 

A-serien innehåller bland annat kongressprotokoll och förbundsstyrelsens protokoll med bilagor. Protokollsserierna är mycket välskötta och kompletta och täcker in all beslutsverksamhet i förbundet.

B2-serien innehåller verksamhetsberättelser som ger en översikt till förbundets centrala arbetsområden.

Serien F4 innehåller material från SL:s underföreningar och vissa centrala arbetsgrupper.

SLs arkiv levererades till TAM-Arkiv 2002. Arkivet var delvis i oordning. Gallring har skett enligt Riksarkivets principer.

Lärararkiven

Arkivförteckning

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia