Sveriges Folkskollärarförbund, SFF

Sveriges Folkskollärarförbund, kretsmöte i Hultsfred, teckning. Okänt årtal.

SFF bildades 1920 till följd av olikartade uppfattningar inom den organiserade lärarkåren angående könsneutral lönesättning. Manliga folkskollärare befarade att deras löner skulle minska om löneklyftan mellan könen utjämnades. Under efterkrigstidens förberedelsearbete till grundskolereformen lämnade SFF lönefrågan och verkade i stället för att folkskollärarna skulle få behörighet att undervisa på grundskolans högstadium. År 1963 slogs SFF ihop med Sveriges folkskollärarinneförbund och bildade Sveriges lärarförbund.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia