Sveriges Folkskollärarförbunds arkiv

Tidigare namn: 
Folkskollärarnas Riksförbund
Typ av organisation: 
Fackförbund (TCO)
Verksamhetstid: 
1920 till 1963
Beståndskod: 
TAM 138
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Diariets uppbyggnad är inte enhetligt över tid och kan bara användas för att hitta handlingar i vissa serier. Från 1920 till och med 1948 gäller följande: Rättshjälpsbyråns och pressombudsmannens häftade diarier samt diarier över inkomna ärenden av allmän karaktär är sorterade efter ämnen som återfinns i F-serien. Rättshjälpsbyråns diarier över enskilda ärenden återfinns i serie F10a Handlingar rörande rättshjälp, allmän serie. I denna serie finns protokoll jämte utslag över rättshjälpsärenden. I serien F10b Handlingar rörande enskilda rättshjälpsfall återfinns inkomna rättshjälpsfall från enskilda medlemmar. Efter 1949 är diariet över inkomna ärenden sorterat efter ämnesrubriker. Vissa ärenden är infogade i arbetsutskottets och styrelsens protokoll. Mellan åren 1935 och1948 finns ett parallellt register redovisad efter ämne, vilket utgör ett register för styrelsens och arbetsutskottets protokoll.

Beskrivning av arkivet: 

Arkivet ger en god bild av förbundets arbete och de frågor som förbundet drev. F-serien är uppbruten i ett mycket stort antal ämnen som ursprungligen var sorterade på ett annat sätt.

Serien A2b innehåller bland annat kongresstryck med program och protokoll och övriga kongresshandlingar.

Inbundna verksamhetsberättelser ingå i serie B1.

Handlingar från samarbeten med andra lärarorganisationer återfinns i F1:5 och F1:6.

I F2-serien återfinns handlingar rörande centrala kommittéer. Bland annat finns i serien handlingar från 1940-års skolutredning, handlingar om skolfilm, läroplan, betygssättning, litteratur, välskrivning och meritvärdering. Häri finns även handlingar rörande skriftspråkskommittén och 1957 års skolberedning.

I serie F3f finns handlingar rörande löner och yttranden och handlingar rörande 1920 års lärarlönekommitté.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia