Slöjdlärarnas Riksförenings arkiv

Typ av organisation: 
Yrkesförening
Verksamhetstid: 
1953 till 1973
Beståndskod: 
TAM 440
Antal hyllmeter: 
1,5
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Arkivet saknar dock diarier. 

Beskrivning av arkivet: 

Arkivet ger en god inblick i SR:s verksamhetsområde.

Serien A2 innehåller styrelsemötesprotokoll med bilagor och serien ger en god inblick i föreningens verksamhet.

Serien B1 innehåller verksamhetsberättelser och stadgar från bildandet 1953.

Andra källor:

Förutom SR:s arkiv finns en flera andra arkivbildare på TAM-arkiv som har anknytning till föreningen.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia