Slöjdlärarnas Riksförening, SR

Uppslag ur tidningen Slöjdläraren, nr 4 1971. Ett återkommande inslag i tidningen var ett bilduppslag som fokuserade på praktiska exempel. Här: fortbildingskurs för speciallärare inom särskola och träningsskola för textil och trämetallslöjd. Bilden är beskuren.

Slöjdlärarnas riksförening bilades 1953 genom att Slöjd-, Yrkes- och Handelslärarnas Riksförening (SYHR) splittrades i sina tidigare beståndsdelar. Ett av de bärande motiven till uppdelningen var att slöjdlärarna önskade starkare representation i Svenska facklärarförbundet. År 1973 slogs SR samman med Sveriges textillärares riksförening och den nybildade organisationen fick namnet Riksföreningen slöjd- och textillärare.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia