Slöjdlärarnas Riksförbunds arkiv

Typ av organisation: 
Yrkesförening
Verksamhetstid: 
1916 till 1937
Beståndskod: 
TAM 511
Antal hyllmeter: 
0,1
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat.

Beskrivning av arkivet: 

I arkivets enda serie L1 finns förbundets tidskrift Vår Slöjd. I tidskriften ges en omfattande information om förbundets verksamhet med bl.a. verksamhetsberättelser och stadgar.

Arkiv med relaterat material är Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund, SYR, som bildades efter samgåendet med Yrkeslärarnas Riksförbund.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia