Om Lärarnas historia

Lärarnas historia har skapats av Stiftelsen SAF, Lärarför­bundet, Lärarnas Riksförbund och SFHL i samarbete med TAM-Arkiv, som bevarar dessa organisationers arkiv. Syftet är med hjälp av arkivkällor, texter och översikter beskriva lärarnas historia i Sverige från 1800-talet till idag. Vi lyfter fram lärarnas roll och betydelse och hur lärare påverkat sitt arbete, sina villkor och skolans utveckling genom de fackliga organisationerna. Vi kan på detta sätt även bidra med ett historiskt perspektiv till dagens skoldebatt. Webbplatsen kan användas av lärarstudenter, forskare, fackligt verksamma, politiker, lärare, skolelever, journalister och allmänhet.

Arkiv för kunskap

Lärarnas historia är också ett initiativ för att öka tillgängligheten hos och forskningen på de dokument som finns bevarade. TAM-Arkiv förvarar hundratals meter med material från lärarorganisationerna, med handlingar från 1870-tal fram till våra dagar. Ett urval dokument har digitaliserats och arkivförteckningar gör det möjligt att orientera sig i arkiven som helhet på webben.

Här finns kongress- och styrelsehandlingar, skrivelser, artiklar ur förbundstidskrifter, debattartiklar, brev och avsnitt ur historiebeskrivningar. Exempel ges ur arkivets insamlade lärarminnen, fotografier på skolmiljöer och historiska lärargestalters personarkiv. Webbplatsen ger ett smakprov på lärararkivens rikhaltiga innehåll. De står öppna för besök av forskare, uppsatsskrivande studenter, historieskildrare och andra intresserade av läraryrkets historia.

Bakgrund till webbplatsen

Webbplatsens lanserades ursprungligen i mars 2010 som ett resultat av projektet Lärarnas historia, som syftat till att berätta om lärarnas betydelse för det moderna samhället. Idén att tillgängliggöra arkiven digitalt var ett initiativ från dåvarande ordföranden i TAM-Arkiv Solweig Eklund och arkivchef Lars-Erik Hansen. Beställare och medverkande i projektet var representanter för Stiftelsen SAF, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska folkhögskolans lärarförbund. Ledningsgruppens ordförande var Solveig Paulsson och ledare för referensgruppens sakkunniga på områdena var Ulf P Lundgren. Projektledare på TAM-Arkiv var Jim Löfgren och redaktör var Gunilla Runnquist.

Mer arkiv och mer lättillgängligt

En förnyad version av Lärarnas historia kom ut i början av 2014 på initiativ av Stiftelsen SAF och ordföranden Solweig Eklund. Önskemålet var att i ökad utsträckning lyfta fram arkiven. David Sjögren och Germund Larsson, verksamma inom utbildningshistoria vid Uppsala universitet, gjorde en inventering och presentation av folkskollärarnas organisationers arkiv. Därigenom tillkom sektionen Lärararkiven, där dessa arkiv presenteras tillsammans med kortare historiker över organisationerna. Serier av dokument digitaliserades från Sveriges allmänna folkskollärarförenings arkiv som forskningsstöd.

Samtidigt omstrukturerades den gamla webbplatsens innehåll från grunden på en ny plattform. Navigeringen förbättrades, artiklarna gjordes mer läsvänliga och tidslinjerna mer lättöverskådliga. För utvecklingen av webbplatsen stod Jim Löfgren och Carl Stångberg på TAM-Arkiv tillsammans med David Sjögren och Germund Larsson.