Lärarnas Riksförbunds agerande i disciplinfrågan, samlande dokument för 1964-1967

Underlag för förbundsordföranden inför pressframträdande i oktober 1967. Ger en god bild över hur LR har agerat i olika frågor via skrivelser till SÖ och departementet samt genom artiklar i Skolvärlden.

Preview of file wLR_0012.pdf at http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/d492a615-d0c1-4dd8-9b4c-1fe3ac9c5fa7 with style preview is not available.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia