Om ett tillsättande av disciplinkommitté på Lärarnas Riksförbund och dess målsättning

Förslag till artikel angående disciplinbevakning, innehåller information om hur LR arbetar och avser arbeta med frågor som rör disciplin.

Preview of file wLR_0004.pdf at http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/76fd5fde-b836-4165-9cb5-b78d3b2052b0 with style preview is not available.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia