Författarpresentationer

....

Professor i pedagogik, Örebro universitet.

Professor emerita i historia, Stockholms universitet.

Filosofie doktor i pedagogiskt arbete, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Filosofie kandidat, kulturvetare med historia som huvudämne.

Tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.

Tidigare ordförande i Federationen SAF samt tidigare ordförande i Stiftelsen SAF.

Universitetslektor, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.

Professor i pedagogik, Malmö högskola.

Filosofie doktor i ekonomisk historia, Lunds universitet.

Professor i pedagogik, Stockholms universitet.

Kulturskribent och lektor i drama vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Filosofie doktor i pedagogik, Umeå universitet.

Tidigare ordförande i Svenska Folkhögskolans Lärarförbund.

Professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

Universitetsadjunkt, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Tidigare informationschef vid Lärarförbundet.

Högskolelektor i historia, Högskolan på Gotland.

Studerande i arkivvetenskap, Stockholms universitet.

Filosofie doktor i konstvetenskap, Stockholms universitet.

Filosofie doktor i sociologi, Göteborgs universitet.

Ordförande i Stiftelsen SAF, tidigare ordförande i Sveriges Lärarförbund samt tidigare vice ordförande i Lärarförbundet.

Filosofie licentiat och lektor i svenska och tyska, tidigare utredningschef på Lärarnas Riksförbund.

Professor i pedagogik, Uppsala universitet. Tidigare generaldirektör för Skolverket.

 

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia