Artikel i Sveriges Småskollärarförbunds tidskrift Svensk Skoltidning 1963 om en allmän övergång till femdagarsvecka i skolan

Preview of file wSSLF_0035.pdf at http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/f3170230-12a4-4eab-bca4-9214fce57b23 with style preview is not available.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia