Idrottslärarnas Riksförenings arkiv

Tidigare namn: 
Gymnastiklärarnas Riksförening (1980-1983)
Typ av organisation: 
Yrkesförening
Verksamhetstid: 
1980 till 1990
Beståndskod: 
TAM 89
Antal hyllmeter: 
1,0
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. Det omfattar endast en hyllmeter och innehållet är lättöverskådligt.

Beskrivning av arkivet: 

Några serier ur arkivförteckningen (se dokument i högerspalten för detaljerade beskrivningar).

A1 Ombudsmötesprotokoll med handlingar och A2 Styrelseprotokoll med handlingar
Protokoll från 1980 till 1990. I serien A2 finns även verksamhets och revisionsberättelser.

B2 Remissvar. Remissvar till bland andra SÖ, gymnasieutredningen, SFl/SL. 

F1 Handlingar rörande verksamheten. Blandannat arbetsmiljöfrågor, samgående med SFL/SL, handlingar rörande rekrytering, medlemsblad.

L1 Idrottsläraren f.d. IR-bladet. Tidningar från 1988 och 1989.

 

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia