Hushållslärarnas Riksförenings arkiv

Tidigare namn: 
Svenska Skolkökslärarinnornas Förening, SSLF (1906-1963)
Typ av organisation: 
Yrkesförening
Verksamhetstid: 
1906 till 1990
Beståndskod: 
TAM 91
Antal hyllmeter: 
16,0
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Arkivet saknar dock diarier. 

Beskrivning av arkivet: 

Arkivet ger en god inblick i HLR:s verksamhetsområde.

Serien A4 innehåller styrelsemötesprotokoll med bilagor och serien ger en god inblick i föreningens verksamhet.

Serien B3 innehåller verksamhetsberättelser från bildandet 1906.

Serien K1 innehåller fotografier från utställningar, jubileer, fortbildningskurser och sammanträden. Häri finns åtskilliga porträttfotografer.

Serien Ö2 innehåller handlingar från Kerstin Hesselgren.

Andra källor:

Förutom HLR:s arkiv finns en flera andra arkivbildare på TAM-Arkiv som har anknytning till föreningen.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia